Podmínky používání

Souhlas s Podmínkami používání

Následujícími Podmínkami používání se řídí vaše využívání internetových stránek Narconon International (“Narconon Int”). Důkladně si prosím tyto Podmínky používání přečtěte. Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s tím, že jste vázáni veškerými podmínkami. Pokud s jednou nebo více z těchto podmínek nesouhlasíte nebo pokud vám připadají jakýmkoli způsobem nepřijatelné, nevstupujte prosím na naše stránky, ani je nepoužívejte.

Tento Souhlas je rozdělen do dvou částí. Část první vysvětluje veškeré podmínky, kterými se řídí vaše využívání těchto internetových stránek. Část druhá obsahuje dodatečné právní podmínky včetně ustanovení, která omezují naši odpovědnost vůči vám a požadují individuální arbitráž v případě jakéhokoli potenciálního právního sporu. Chcete-li využívat naše internetové stránky, musíte přijmout veškeré podmínky těchto Podmínek používání.

Změny v Podmínkách používání

Máme právo měnit či doplňovat podmínky uvedené v těchto Podmínkách používání kdykoli tak, že upravené Podmínky používání zveřejníme na těchto internetových stránkách. Budete-li tyto internetové stránky jakýmkoli způsobem používat po zveřejnění jakýchkoli takovýchto změn, bude to znamenat, že přijímáte upravené Podmínky používání. Pokud ale jakýkoli spor vyvstane před danou úpravou, bude se řídit Podmínkami používání (včetně závazné doložky o individuální arbitráži), které platily v době, kdy spor vznikl.

Část první: Podmínky určující používání těchto internetových stránek

Akutní případy

TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY NEJSOU URČENY K RYCHLÉ REAKCI NA AKUTNÍ PŘÍPADY ANI K MONITOROVÁNÍ AKUTNÍCH PŘÍPADŮ A KDOKOLI, KDO SI JE VĚDOM NĚJAKÉHO NALÉHAVÉHO PŘÍPADU NEBO JE PŘESVĚDČEN, ŽE JE NĚJAKÁ OSOBA VYSTAVENA RIZIKU ZRANĚNÍ ČI SMRTI NEBO ŽE BY MOHLA UBLÍŽIT SOBĚ ČI NĚKOMU JINÉMU, MĚL BY ZAVOLAT NA LINKU „112“ NEBO JINÉMU PŘÍSLUŠNÉMU ORGÁNU POSKYTUJÍCÍMU POMOC V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH. NARCONON INT NEMÁ ŽÁDNOU POVINNOST MONITOROVAT NEBO REAGOVAT NA KOMUNIKACE ADRESOVANÉ TĚMTO INTERNETOVÝM STRÁNKÁM.

Věková omezení

Tyto internetové stránky jsou určeny a jsou vhodné pouze pro jedince ve věku 18 let a starší. Některé části obsahu těchto internetových stránek nemusí být vhodné pro děti. Tyto internetové stránky nesmějí používat děti mladší 13 let. Důrazně doporučujeme, aby si děti ve věku 13 až 17 let před návštěvou našich internetových stránek vyžádaly svolení svých rodičů nebo opatrovníků. Narconon Int se tímto zříká veškeré odpovědnosti za používání jedinci mladšími 18 let.

Informace na těchto internetových stránkách nejsou odbornými radami

Veškeré údaje, informace, text, grafika, odkazy a další materiál na těchto internetových stránkách jsou poskytovány jako užitečná pomůcka návštěvníkům našich stránek. Informace uvedené na těchto internetových stránkách jsou určeny pouze k obecně informativním a vzdělávacím účelům. Informace uvedené na našich internetových stránkách nemají sloužit jako lékařské či jinak odborné rady a nemají se používat k diagnostikování ani léčení jakýchkoli zdravotních potíží nebo příznaků. Informace uvedené na těchto internetových stránkách nepředstavují zajišťování nebo poskytování lékařských či jiných odborných rad či služeb zdravotní péče.

Máte-li jakékoli konkrétní otázky, měli byste se poradit se svým lékařem nebo jiným kvalifikovaným poskytovatelem zdravotní péče. Nikdy byste neměli ignorovat radu odborníka nebo oddalovat léčbu na základě informací obsažených na těchto internetových stránkách nebo jiných internetových stránkách, na něž tyto stránky odkazují nebo které odkazují na tyto stránky.

Omezení užívání

Tyto internetové stránky můžete využívat pouze potud, pokud budete dodržovat veškeré zákony, pravidla a předpisy vztahující se na vaše používání těchto internetových stránek.

Vaše soukromí

Přijetím těchto Podmínek používání potvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a přijali naši Doložku o ochraně osobních údajů a soukromí na internetových stránkách.

Sociální média a online komunity

Narconon Int vám může poskytovat příležitosti sdílet informace na stránkách či platformách sociálních médií třetích stran, jako je například Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+ nebo další podobné stránky (souhrnně „stránky sociálních médií“). Narconon Int také může poskytovat příležitost být součástí online komunit na stránkách těchto sociálních médií a může na těchto internetových stránkách hostovat diskuzní fóra, chaty a další fóra. Můžete například použít svůj instagramový účet a označit své fotografie a statusy („označený obsah“) hashtagem #narconon (nebo jinými hashtagy, které můžeme příležitostně poskytovat) a poskytnout tak svůj označený obsah k potenciálnímu využití na našich internetových stránkách. Pokud svůj označený obsah publikujete s hashtagem #narconon (nebo s jinými hashtagy, které můžeme příležitostně poskytovat), bude se vaše aktivita a účast řídit těmito Podmínkami používání. Kromě toho jste i nadále zodpovědní za své plnění ostatních příslušných podmínek, jako jsou například podmínky užívání instagramu či jiných stránek sociálních médií. Souhlasíte, a to aniž byste omezovali plnění jiných povinností, že budete respektovat ostatní a jejich soukromí a nebudete zveřejňovat fotografie ostatních bez jejich výslovného souhlasu.

Pokud jste součástí jakékoli Narconon Int online komunity, diskuzního nebo jiného fóra, souhlasíte, že cokoli, co zveřejníte, poskytujete dobrovolně, nedůvěrně a bez jakéhokoli nároku na kompenzaci a že Narconon Int udělujete neomezené, celosvětové, nezpoplatněné, přenosné a sub-licencovatelné právo a licenci na používání, kopírování, distribuci, úpravu, vytváření společných a odvozených děl na svůj obsah, statusy a označený obsah v jakékoli podobě či formátu. Dále souhlasíte, že (a) nebudete publikovat, přenášet ani odkazovat na jakýkoli materiál, internetové stránky, označený obsah či další informace nebo obsah, které jsou nactiutrhačné, pomlouvačné, falešné, obscénní, neslušné, vulgární, obsahující násilí, obsahující zneužívání, jsou výhružné, obtěžující, diskriminující nebo jsou vyjádřením politického či nenávistného projevu; (b) můžete publikovat, nahrávat či přenášet výhradně fotografie nebo materiály, k nimž vlastníte autorská práva či jiné svolení je elektronicky distribuovat, s uvedením původního zdroje; (c) nesmíte porušovat či plagiarizovat práva třetích stran ani do nich zasahovat, včetně autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství, práva na soukromí, osobních práv, práv na zveřejňování, práv morálních či vlastnických; (d) souhlasíte, že jakýkoli označený obsah nebo materiály, které zveřejníte nebo nahrajete, budete vlastnit vy nebo bude ve veřejném vlastnictví; (e) nesmíte záměrně publikovat, vytvářet, nahrávat ani přenášet jakýkoli software nebo jiný materiál, který obsahuje virus nebo jiný škodlivý kód či zařízení; (f) nesmíte prostřednictvím těchto internetových stránek ostatním uživatelům šířit nevyžádané nabídky nebo reklamu na výrobky či služby, distribuovat řetězové dopisy či zprávy, hromadné zásilky či e-maily nebo jiné hromadné zprávy nebo shromažďovat e-mailové adresy za účelem rozesílání hromadných e-mailů či jiných zpráv ostatním uživatelům těchto internetových stránek; (g) pokud se rozhodnete zveřejnit označený obsah nebo publikovat něco na veřejných nebo „chatových“ částech těchto internetových stránek, bude takový materiál, informace, fotografie a další údaje, které v těchto veřejných nebo skupinových oblastech zveřejníte, přístupný ostatním jedincům využívajícím tyto internetové stránky a Narconon Int nezaručuje ani neslibuje, že by ostatním uživatelům zabránil v kopírování, zobrazování, nahrávání, přenosu či v jiném využívání vašeho materiálu, informací, fotografií či jiných informací za jakýmkoli účelem, ani v tomto směru nepodniká žádné kroky; (h) že budete opatrní při zveřejňování údajů, z nichž lze zjistit vaši identitu, a nikdy si nebudete vyměňovat osobní finanční údaje, adresu, telefonní čísla nebo jiné osobní údaje; (i) nebudete publikovat jakýkoli materiál, který porušuje jakýkoli zákon nebo předpis; (j) nebudete se vydávat za jakoukoli jinou osobu nebo používat identitu nějaké jiné žijící osoby; a (k) že to, co zveřejníte, bude pravdivě odrážet vaši osobní zkušenost.

Narconon Int může ukončit nebo omezit váš přístup do jakékoli Narconon Int online komunity včetně přístupu prostřednictvím těchto internetových stránek.

Výběr a odstranění označeného obsahu

Narconon Int bude procházet označený obsah a vybere určitý označený obsah ke zveřejnění na našich internetových stránkách. Nezaručujeme, že bude zveřejněn právě váš označený obsah. Bez ohledu na výše uvedené vám zůstává plná zodpovědnost a právní odpovědnost za váš označený obsah a za to, že splňuje tyto Podmínky používání, jiné relevantní podmínky užívání a příslušné zákony. Pokud je váš označený obsah zveřejněn na našich internetových stránkách, můžete o odstranění svého označeného obsahu požádat tak, že jej na svém účtu na stránkách sociálních médií označíte jako „soukromé“ nebo nám zašlete e-mail na adresu info@narconon.org.

Monitoring

Nemáme žádnou povinnost monitorovat jakékoli související internetové stránky, chaty, diskuzní fóra nebo jakýkoli jiný materiál, který vy nebo třetí strany přenášejí nebo zveřejňují na těchto internetových stránkách nebo k těmto internetových stránkám, případně na související internetové stránky nebo k nim. Stvrzujete však a souhlasíte, že máme právo (ale ne povinnost) monitorovat tyto internetové stránky, diskuzní fóra, chaty a materiály, které přenášíte nebo zveřejňujete; pozměňovat či odstraňovat jakýkoli takový materiál (včetně například jakýchkoli postů na chatu nebo na diskuzních fórech); a předávat takový materiál a okolnosti související s jeho přenosem jakékoli třetí straně za účelem řádného provozu těchto internetových stránek, naší vlastní ochrany, ochrany našich sponzorů a našich ostatních klientů a návštěvníků a za účelem plnění právních povinností nebo požadavků státních úřadů.

Autorská práva

Tyto internetové stránky vlastní a provozuje Narconon Int. Veškerý obsah a design těchto stránek je chráněn autorským právem Spojených států a mezinárodním autorským právem. Všechna práva vztahující se k těmto internetovým stránkám a materiálu, který obsahují, jsou buď ve vlastnictví Narconon Int, nebo ten je držitelem licence na tento materiál, nebo jsou použita se svolením. Narconon Int a držitelé jeho licencí si ponechávají a vyhrazují veškerá vlastnická práva na obsah těchto internetových stránek.

Nesmíte kopírovat, znovu publikovat, nahrávat, zveřejňovat, zobrazovat, přenášet ani přetvářet jakýkoli z těchto materiálů bez předchozího písemného souhlasu Narconon Int. Můžete na materiál na těchto internetových stránkách odkazovat, prohlížet si jej, stahovat či tisknout jeho samostatnou kopii výhradně pro osobní, nekomerční a informativní účely, a to za předpokladu, že: (1) nebudete tento materiál žádným způsobem pozměňovat či upravovat; (2) uvedete veškeré příslušné informace ohledně autorských práv, ochranných známek a další upozornění a prohlášení; a (3) nebudete tento materiál používat žádným způsobem, který by naznačoval propojení s  Narconon Int nebo přidruženou entitou. Veškeré takové kopie musí obsahovat přinejmenším následující informace o autorských právech: „Copyright © Narconon International. Všechna práva vyhrazena.“ Jakékoli další využití těchto internetových stránek nebo informací v nich obsažených je přísně zakázáno. Narconon Int může výše uvedenou licenci kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Pokud porušíte jakékoli z těchto podmínek, bude vaše licence okamžitě, automaticky a bez předchozího upozornění ukončena. Po ukončení této licence musíte přestat s užíváním těchto internetových stránek včetně veškerého obsahu a vrátit nebo zničit veškeré kopie včetně elektronických kopií obsahu, které vlastníte nebo nad nimiž máte kontrolu.

Porušení autorských práv – Upozornění DMCA

Zákon na ochranu autorských práv Digital Millenium Copyright Act („DMCA“) poskytuje nápravná opatření vlastníkům autorských práv, kteří jsou v dobré víře přesvědčeni, že materiál objevující se na internetu porušuje jejich práva podle zákonů o autorských právech. Pokud jste v dobré víře přesvědčeni, že obsah nebo materiál na těchto internetových stránkách porušuje platné autorské právo, jehož jste vlastníkem, můžete vy (nebo váš zástupce) zaslat Narconon Int upozornění, v němž žádáte o odstranění takového materiálu nebo o zablokování přístupu k němu. Tato žádost by měla být zaslána na adresu: copyright@narconon.org; nebo na: Narconon International , 7065 Hollywood Blvd, Los Angeles, CA 90028, United States.

Toto upozornění musí obsahovat následující informace: (a) fyzický či elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno; (b) identifikaci díla chráněného autorským právem, které je údajně porušováno; (c) identifikaci materiálu, který údajně porušuje toto právo, nebo předmět aktivity, která toto právo údajně porušuje; (d) jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu stěžovatele; (e) prohlášení, že stěžovatel je v dobré víře přesvědčen, že použití materiálu způsobem, na který si stěžuje, není autorizované vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem; a (f) místopřísežné prohlášení, že informace v daném upozornění jsou přesné a že stěžovatel je oprávněn jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušováno. Pokud jste v dobré víře přesvědčeni, že proti vám bylo neprávem podáno oznámení o porušení autorských práv, opravňuje vás DMCA k tomu, abyste nám poslali proti-oznámení. Oznámení a proti-oznámení musí splňovat aktuálně platné povinné požadavky určené DMCA. Oznámení a proti-oznámení vztahující se k těmto internetovým stránkám by měla být zaslána na výše uvedenou adresu.

Doložka o ochranných známkách

Narconon Int názvy, loga a veškeré související názvy produktů a služeb, designové značky a slogany jsou ochrannými známkami Narconon Int. Všechna práva vyhrazena. Nemáte oprávnění využívat jakékoli Narconon Int názvy či značky v jakékoli reklamě, publikacích nebo jakýmkoli jiným komerčním způsobem bez předchozího písemného souhlasu Narconon Int. Všechny ostatní ochranné známky uvedené na těchto internetových stránkách jsou majetkem příslušného vlastníka.

Online obchod

Narconon Int nezodpovídá za obsah jakýchkoli jiných produktů než těch, které specificky publikuje Narconon Int a nezaručuje, že je jakýkoli výrobek momentálně dostupný, prodejný nebo vhodný pro nějaký konkrétní účel.

Nákupy

Na těchto internetových stránkách nebo ve spojitosti s nimi mohou být propagovány nebo nabízeny k prodeji určité knihy, produkty, služby či jiné věci. Pokud si chcete nějakou položku koupit, může vás Narconon Int nebo jiná relevantní třetí strana požádat o poskytnutí určitých informací včetně například údajů o kreditní kartě nebo jiných platebních údajů atd. Souhlasíte, že Narconon Int nebo takové třetí straně poskytnete údaje, které jsou pravdivé, přesné, úplné a aktuální a že se budete řídit podmínkami jakékoli smlouvy, kterou ve spojitosti se svým nákupem jakéhokoli produktu či služby uzavřete. Narconon Int nezodpovídá za jakékoli chyby ve vámi poskytnutých údajích týkajících se dodání ani za nezabezpečené místo dodání. Zodpovídáte za veškerou činnost provedenou prostřednictvím svého účtu, kreditní karty či dalších platebních mechanismů a za jakékoli poplatky na nich vzniklé a také za zaplacení jakýchkoli příslušných daní. Veškeré ceny položek se mohou změnit bez předchozího upozornění a žádnou objednávku nebudeme považovat za přijatou, dokud vám příslušný výrobek (výrobky) neodešleme nebo nedodáme. Kdykoli můžeme provést, a to i po odeslání zásilky, opravy ceny či podobných chyb včetně například překlepů nebo zastaralých cen apod.

Vyhrazujeme si právo bez předchozího upozornění měnit popisy, obrázky nebo zařazení v seznamu výrobků a/nebo služeb či odkazy nebo reference na ně na těchto internetových stránkách (souhrnně: „Produktové nabídky“) nebo stanovit omezené množství či počet na objednávku u jakéhokoli výrobku nebo služby a/nebo vás odmítnout obsloužit.

Bezpečnost

Zavedli jsme administrativní, technická a fyzická bezpečností opatření, která slouží k ochraně vašich osobních údajů před náhodnou ztrátou a proti neoprávněnému přístupu, využívání, pozměňování či odhalení. Přesto nemůžeme zaručit, že se neoprávněným třetím stranám nikdy nepodaří překonat tato opatření nebo využít vaše osobní údaje k nevhodným účelům. Potvrzujete, že své osobní údaje poskytujete na své vlastní riziko.

Část druhá: Další právní podmínky

Prohlášení a záruky

Prohlašujete a zaručujete se nám, že: (a) je vám alespoň 18 let; a (b) že budete tyto internetové stránky využívat v souladu s těmito Podmínkami používání.

Žádné záruky

TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY JSOU DO MAXIMÁLNÍ MÍRY UMOŽŇOVANÉ PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY POSKYTOVÁNY BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK, AŤ UŽ EXPLICITNÍCH, NEBO IMPLICITNÍCH, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ ČI PRÁV APOD. ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE, AŤ UŽ ÚSTNÍ, NEBO PÍSEMNÁ, KTEROU ZÍSKÁTE OD NARCONON INT NEBO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK, NEZAKLÁDÁ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, KTERÉ BY V NÍ NEBYLY VÝSLOVNĚ UVEDENY. ANIŽ BY TÍM BYLO DOTČENO VÝŠE UVEDENÉ, NEZARUČUJÍ NARCONON INT, JEHO ZPRACOVATELÉ, POSKYTOVATELÉ, DRŽITELÉ JEHO LICENCÍ (A JEJICH PŘÍSLUŠNÉ DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI, POBOČKY, ZÁSTUPCI, ŘEDITELÉ A ZAMĚSTNANCI), ŽE TENTO OBSAH JE PŘESNÝ, SPOLEHLIVÝ NEBO SPRÁVNÝ; ŽE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY BUDOU ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM; ŽE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY BUDOU DOSTUPNÉ V JAKÉMKOLI ČASE ČI NA JAKÉMKOLI MÍSTĚ, ŽE JEJICH VYUŽÍVÁNÍ NEBUDE NARUŠOVÁNO NEBO BUDE BEZPEČNÉ; ŽE DOJDE K NÁPRAVĚ JAKÝCHKOLI NEDOSTATKŮ NEBO CHYB; NEBO ŽE TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ VIRY ČI JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY. VEŠKERÝ OBSAH, KTERÝ STÁHNETE NEBO JINAK ZÍSKÁTE POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK, STAHUJETE NA SVÉ VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A POUZE VY PONESETE ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM MAJETKU NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KTERÉ BUDOU DŮSLEDKEM TOHOTO STAŽENÍ.

NARCONON INT NEZARUČUJE, NESCHVALUJE, NEZAJIŠŤUJE ANI NEPŘEBÍRÁ ZODPOVĚDNOST ZA JAKÝKOLI PRODUKT NEBO SLUŽBU PROPAGOVANÉ NEBO NABÍZENÉ TŘETÍ STRANOU PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO JAKÝCHKOLI INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO SLUŽEB, NA NĚŽ Z NICH VEDE ODKAZ NEBO KTERÉ JSOU OBSAHEM JAKÉHOKOLI BANNERU NEBO JINÉ FORMY REKLAMY, A NARCONON INT SE NEBUDE ÚČASTNIT JAKÉKOLI TRANSAKCE MEZI VÁMI A POSKYTOVATELI PRODUKTŮ ČI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN ANI TYTO TRANSAKCE JAKKOLI MONITOROVAT.

Zproštění odpovědnosti

NÁVŠTĚVOU TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK SOUHLASÍTE, ŽE NARCONON INT A JAKÉKOLI PŘIDRUŽENÉ NARCONON INT ENTITY, JEJÍ ÚŘEDNÍKY, ŘEDITELE, ZAMĚSTNANCE, ZÁSTUPCE A PŘEDSTAVITELE (SOUHRNNĚ NARCONON INT „STRANY“) ZPROŠŤUJETE ODPOVĚDNOSTI, BRÁNÍTE A POVAŽUJETE ZA NEVINNÉ VE VĚCI JAKÝCHKOLI NÁROKŮ, ŽALOB, POŽADAVKŮ, ODPOVĚDNOSTÍ, ROZSUDKŮ, VYROVNÁNÍ, NÁKLADŮ, ZTRÁT, ŠKOD, DAŇOVÝCH ODHADŮ, POKUT, ÚROKŮ A NÁKLADŮ (VČETNĚ NAPŘÍKLAD PŘIMĚŘENÝCH NÁKLADŮ NA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ APOD.), KTERÉ BY VZNIKLY Z JAKÉHOKOLI PŘÍMÉHO, NEPŘÍMÉHO, NÁHODNÉHO, NÁSLEDNÉHO, SPECIÁLNÍHO, EXEMPLÁRNÍHO, TRESTNÉHO ČI JAKÉHOKOLI JINÉHO NÁROKU, KTERÝ NA VÁS MŮŽE BÝT VZNESEN VE SPOJITOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK VČETNĚ NAPŘÍKLAD JAKÝCHKOLI NÁROKŮ NA ODŠKODNĚNÍ ZA POŠKOZENÍ DOBRÉHO JMÉNA, PORUŠENÍ PUBLICITY NEBO PRÁVA NA SOUKROMÍ, PORUŠENÍ AUTORSKÉHO PRÁVA NEBO OCHRANNÝCH ZNÁMEK U JAKÉHOKOLI OBSAHU, OZNAČENÉHO OBSAHU NEBO DALŠÍCH MATERIÁLŮ APOD. VČETNĚ JAKÉKOLI EKONOMICKÉ ŠKODY, UŠLÝCH ZISKŮ, ŠKODY NA PODNIKÁNÍ, DATECH NEBO POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMECH NEBO JAKÝCHKOLI ŠKOD PLYNOUCÍCH Z TOHO, ŽE JSTE SE SPOLEHLI NA JAKÝKOLI OBSAH, NEBO VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU JAKÝCHKOLI NARUŠENÍ, PŘERUŠENÍ PRÁCE, POČÍTAČOVÝCH SELHÁNÍ, VYMAZÁNÍ SOUBORŮ, CHYB, PŘEHLÉDNUTÍ, NEČINNOSTI, NEPŘESNOSTÍ, PORUCH, VIRŮ, ZPOŽDĚNÍ NEBO CHYB JAKÉHOKOLI DRUHU, I KDYBYSTE PŘEDTÍM NARCONON INT UPOZORNILI NA MOŽNOST TAKOVÉHO NÁROKU.

Omezení odpovědnosti a náhrad škod

VAŠE JEDINÁ MOŽNOST NÁPRAVY NESPOKOJENOSTI S TĚMITO INTERNETOVÝMI STRÁNKAMI NEBO S JAKOUKOLI Z JEJÍCH SLUŽEB JE PŘESTAT TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO SLUŽBU POUŽÍVAT. SOUHLASÍTE, ŽE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE ŽÁDNÁ ZE STRAN NARCONON INT ZODPOVĚDNÁ ZA JAKOUKOLI ŠKODU PLYNOUCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO MATERIÁLŮ NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, NEBO Z VAŠÍ NESCHOPNOSTI JE POUŽÍVAT. TATO OCHRANA SE VZTAHUJE NA NÁROKY ZALOŽENÉ NA ZÁRUCE, KONTRAKTU, PŘEČINU, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI A JAKÉKOLI DALŠÍ PRÁVNÍ TEORII. TATO OCHRANA SE VZTAHUJE NA VEŠKERÉ ZTRÁTY A NÁROKY JAKÉHOKOLI TYPU VČETNĚ NAPŘÍKLAD, PŘÍMÝCH I NEPŘÍMÝCH, SPECIÁLNÍCH, NÁHODNÝCH, PLYNOUCÍCH ZE SPOLEHNUTÍ SE NA ÚDAJE, NÁSLEDNÝCH, EXEMPLÁRNÍCH A SANKČNÍCH ŠKOD, VYCHÁZEJÍCÍCH Z OSOBNÍHO ZRANĚNÍ, ZAVINĚNÍ SMRTI, UŠLÉHO ZISKU NEBO ŠKOD PLYNOUCÍCH ZE ZTRÁTY DAT NEBO NARUŠENÍ PODNIKÁNÍ.

Řešení sporů

Pokud dojde k jakémukoli sporu, chceme vaše problémy rychle pochopit a řešit je k vaší spokojenosti. Ohledně jakéhokoli sporu prosím kontaktujte info@narconon.org . Pokud vaše problémy nedokážeme vyřešit, souhlasíme s neformálním a finančně nenáročným procesem řešení sporů vyžadujícím individuální arbitráž. „Spory“ mezi vámi a  Narconon Int, včetně jeho zpracovatelů, dodavatelů nebo držitelů jeho licencí či jejich příslušných dceřiných společností, zástupců, ředitelů nebo zaměstnanců, jsou pro účely těchto Podmínek používání definovány tak, aby zahrnovaly jakýkoli nárok, kontroverzi nebo spor (ať už je tento spor ohledně smlouvy, deliktu, nestrannosti, zákonnosti, nebo jiné právní teorie) mezi vámi a  Narconon Int včetně například jakýchkoli nároků vztahujících se jakkoli k těmto Podmínkám používání (včetně jejich porušení, ukončení či výkladu), k jakémukoli dalšímu aspektu našeho vztahu, k reklamě Narconon Int a k jakémukoli využívání služeb Narconon Int apod.

Závazná individuální arbitráž

Vy a  Narconon Int souhlasíte, že budete veškeré spory řešit arbitráží. Arbitráž je méně formální než soudní žaloba a jejím cílem je vyřešit spory rychleji. Namísto soudce nebo poroty bude o případu rozhodovat neutrální arbitr, který má právo přiznávat stejné náhrady škod a nápravná opatření jako soud. JAKÁKOLI ARBITRÁŽ PODLE TÉTO SMLOUVY BUDE PROBÍHAT POUZE INDIVIDUÁLNĚ; SKUPINOVÉ ARBITRÁŽE, SKUPINOVÉ ŽALOBY, SOUKROMÉ ŽALOBY VE VEŘEJNÉM ZÁJMU A KONSOLIDACE S JINÝMI ARBITRÁŽEMI NEJSOU POVOLENY A VY SE ZŘÍKÁTE SVÉHO PRÁVA NECHAT O SVÉM PŘÍPADU ROZHODNOUT POROTOU A ÚČASTNIT SE SKUPINOVÉ ŽALOBY PROTI NARCONON INT. Pokud bude zjištěno, že jakékoli ustanovení této arbitrážní dohody je neprosaditelné, bude toto neprosaditelné ustanovení odděleno a ostatní arbitrážní podmínky zůstanou v platnosti (v žádném případě ale neproběhne skupinová arbitráž). Veškeré spory se budou řešit s konečnou platností a výhradně závaznou individuální arbitráží s jediným arbitrem pod správou American Arbitration Association (www.adr.org) nebo JAMS (www.jamsadr.org) v souladu s těmito ustanoveními a příslušnými pravidly arbitráže pro tento tribunál. Stěžovatelé z řad spotřebitelů (jednotlivců, jejichž transakce slouží k osobnímu nebo rodinnému využití nebo k využití v domácnosti) se mohou rozhodnout své nároky řešit v rámci svého lokálního soudu zabývajícího se drobnými žalobami místo prostřednictvím arbitráže. Federální zákon o arbitráži č. 9 U.S.C. odstavce 1–16 platí v plném rozsahu. Pokud jste spotřebitel a řešíte nárok vztahující se k osobnímu či rodinnému použití nebo použití v rámci domácnosti, proběhne jakékoli arbitrážní řízení v rámci okresu, v němž máte trvalou adresu. Jinak proběhne jakékoli arbitrážní řízení v Los Angeles v Kalifornii nebo na jiném místě, na němž se obě strany shodnou, nebo na místě určeném arbitrem. Odměna arbitra bude pro zúčastněné strany závazná a může být vynesena jako rozsudek u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. Pokud vám bude uznán jakýkoli nárok, na nějž máte zákonné právo, na poplatky za právní zastoupení, můžete tyto poplatky získat od arbitra. Ve věci jakéhokoli nároku, v němž se snažíte domoci náhrady, nebude Narconon Int usilovat o to, abyste uhradili jeho náklady na právní zastoupení, i kdyby jinak bylo možné tyto náklady uznat, pokud arbitr nerozhodne, že váš nárok byl neopodstatněný. Pro účely těchto ustanovení o arbitráži zahrnují odkazy na vás a  Narconon Int také příslušné dceřiné společnosti, pobočky, zástupce, zaměstnance, předchůdce, nástupce a nabyvatele a postupníky. V souladu s výše uvedenými ustanoveními o arbitráži v jejich v plném rozsahu souhlasíte, že jakékoli soudní procesy (s výjimkou drobných žalob ve spotřebitelských případech) budou projednávány u státních soudů města a okresu Los Angeles v Kalifornii nebo federálního soudu pro Central District of California, a souhlasíte s jejich výhradní jurisdikcí a místem konání soudu.

Jurisdikce a místo konání soudu

Informace poskytnuté na internetových stránkách Narconon Int nejsou určeny uživatelům v nějaké konkrétní oblasti, ani nemají zakládat podnikání v jakékoli jurisdikci.

Tyto internetové stránky jsou službou, kterou poskytuje Narconon Int , a nezakládají jakýkoli kontakt s jakoukoli jurisdikcí mimo stát Kalifornie. Užívání těchto internetových stránek je zakázáno v jakékoli jurisdikci, jejíž zákony by zneplatnily tuto Smlouvu jako celek nebo její zásadní součást nebo by přístup na tyto internetové stránky postavily mimo zákon. Uživatelé v takových jurisdikcích tyto internetové stránky navštěvují a využívají pouze na vlastní nebezpečí. Poznámka: mezi zásadní součásti této Smlouvy patří například výhradní místo konání soudu a ustanovení o výhradních opravných prostředcích a ustanovení o zřeknutí se záruk.

Tato Smlouva se uzavírá a její plnění probíhá ve státě Kalifornie, Spojené státy americké. Řídí se zákony státu Kalifornie a vykládá se podle nich, bez ohledu na jakoukoli volbu zákona nebo rozpor mezi zákonnými ustanoveními. V případě jakéhokoli nároku nebo žaloby, které vzniknou přímo nebo nepřímo v rámci této Smlouvy nebo souvisí s Kalifornií, podřizuje se každá ze stran neodvolatelně výhradní osobní jurisdikci California State District Court se sídlem v okrese Los Angeles v Kalifornii, nebo soudu Spojených států pro oblast Kalifornie. Každá ze stran se vzdává jakýchkoli námitek ohledně jurisdikce, místa konání nebo nevhodného fóra těchto soudů.

Žádost o informace

Pokud kontaktujete Narconon Int a vyžádáte si informace o našich programech či službách, využijeme k poskytnutí vámi požadovaných informací váš e-mail nebo poštovní adresu. Souhlasíte, že můžeme údaje, které nám poskytnete, využívat a sdílet tak, jak je popsáno v naší Doložce o ochraně osobních údajů a soukromí na internetových stránkách.

Omezení lhůty k iniciaci sporu

Pokud jinak nenařizuje zákon, musí akce či postup z vaší strany týkající se jakéhokoli sporu začít v průběhu jednoho roku od události, která tuto akci zapříčinila.

Odkazy na ostatní internetové stránky

Internetové stránky Narconon Int mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran, s cílem usnadnit vám práci. To, že uvádíme odkazy na jakékoli internetové stránky, neznamená, že Narconon Int tyto stránky schvaluje, podporuje nebo doporučuje. Souhlasíte, že na jakékoli takové internetové stránky vstupujete na vlastní riziko a že se příslušné stránky neřídí podmínkami a opatřeními uvedenými v těchto Podmínkách používání. Narconon Int se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti za tyto internetové stránky. Pamatujte prosím, že když z našich stránek využijete odkaz, kterým se přesunete na jiné internetové stránky, naše Doložka o ochraně osobních údajů a soukromí na internetových stránkáchDoložka o postupech ochrany osobních údajů a soukromí už na těchto dalších stránkách neplatí. Vaše prohlížení jakýchkoli jiných internetových stránek včetně stránek, na něž vede odkaz z našich internetových stránek, nebo jejich interakce s nimi, podléhá vlastním pravidlům a směrnicím těchto jiných internetových stránek.

Stahovatelné soubory a e-mail

Narconon Int nemůže zaručit a nezaručuje ani nezajišťuje, že e-mail nebo soubory dostupné na těchto internetových stránkách ke stažení nebudou obsahovat viry nebo jiné kódy, které by mohly infikovat nebo zničit data na vašem počítači. Vy zodpovídáte za přijetí dostatečných ochranných opatření a kontrol, které zaručí přesnost vašich dat, za pořizování záloh dat nebo za jakékoli další způsoby obnovení jakýchkoli ztracených dat. Narconon Int nepřijímá jakoukoli zodpovědnost nebo riziko odpovědnosti za škody na vašem počítači nebo souborech na něm uložených v souvislosti s vaším užíváním těchto internetových stránek.

Další ustanovení

S výjimkou toho, jak je výslovně uvedeno v těchto Podmínkách používání, jsou tyto podmínky úplným zněním dohody mezi vámi a Narconon Int a popisují úplnou zodpovědnost Narconon Int a jeho prodejců a dodavatelů (včetně zpracovatelů) a vaše jediné nápravné opatření ohledně vašeho přístupu na tyto internetové stránky a jejich používání. Pokud tyto Podmínky používání a jakákoli jiná smlouva či směrnice Narconon Int budou v rozporu, mají v otázkách týkajících se těchto Podmínek užívání přednost tyto Podmínky používání. Pokud je podle příslušných zákonů jakékoli z ustanovení těchto Podmínek používání neplatné nebo neprosaditelné, bude změněno a interpretováno tak, aby bylo dosaženo cíle takového ustanovení do maximální možné míry v souladu s příslušným zákonem, ostatní ustanovení zůstávají i nadále plně platná a účinná. Nadpisy jsou uvedeny pouze pro snazší orientaci a při výkladu těchto Podmínek používání na ně nebude brán zřetel. Tyto Podmínky používání nijak neomezují žádná práva, která by Narconon Int mohl mít podle zákonů na ochranu obchodního tajemství, autorských práv, patentového práva či dalších zákonů. To, že neprosadíme jakékoli právo či ustanovení podle těchto Podmínek používání, neznamená, že se tohoto práva nebo ustanovení zříkáme. Zřeknutí se jakékoli podmínky v těchto Podmínkách používání nebude považováno za další nebo pokračující se zřeknutí této nebo jakékoli jiné podmínky.

Převedení práv či povinností

Bez našeho předchozího písemného souhlasu není možné převádět jakákoli práva či povinnosti podle této Smlouvy. Narconon Int může převést celou tuto Smlouvu nebo její část.

Přetrvání

Všechny části této Smlouvy, které svou povahou mají platit i po vypršení platnosti či ukončení této Smlouvy, včetně například ustanovení o vyvázání z odpovědnosti a omezení odpovědnosti, zůstanou v platnosti i nadále.

Zřeknutí se nároků

Žádné zřeknutí se nároků plynoucích z těchto Podmínek užívání nebude považováno za další či pokračující se zřeknutí nároků podle příslušných podmínek či ustanovení, ani podle jakéhokoli jiného ustanovení či podmínky.

Zprávy

Souhlasíte, že vám můžeme poskytovat jakékoli zprávy e-mailem, telefonicky, faxem či jakoukoli jinou metodou.

Oddělitelnost

Pokud soud nebo jiný tribunál příslušné jurisdikce rozhodne, že je jakékoli z ustanovení této Smlouvy neprosaditelné, bude toto ustanovení omezeno či odstraněno do minimální možné míry tak, aby zbytek této Smlouvy mohl i dále zůstat v plné platnosti a účinnosti.

Celá smlouva; úpravy a dodatky

Tato Smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a Narconon Int ohledně předmětu této Smlouvy. Nelze ji upravovat, a pokud ano, tak pouze tak, jak je popsáno jinde v této Smlouvě.

Protiřečící si podmínky

Cokoli, co na těchto internetových stránkách není v souladu s podmínkami této Smlouvy nebo je s ní v rozporu, se bude řídit podmínkami této Smlouvy.

Kontaktní údaje

Můžete Narconon Int kontaktovat v případě jakýchkoli otázek nebo problémů týkajících se těchto Podmínek používání na:

Narconon International
7065 Hollywood Blvd
Los Angeles, CA 90028
E-mail: info@narconon.org