Existuje řešení
Noční můra závislosti má řešení

Zjistěte bližší informace o našem jedinečném účinném programu. Podívejte se na video Seznamte se s Narcononem.

PŘEHRÁT VIDEO  

„Život mám zase pod kontrolou“

Dlouhodobý úspěch začíná v Narcononu

PŘEHRÁT VIDEO  

„Narconon mi dal tuto vytrvalost rvát se se životem“

Když se nepoužívá žádná náhražka drog, znamená to osvobození ze závislosti.

PŘEHRÁT VIDEO  

„Je to prostě vzrušující opět skutečně žít“

Pouze v Narcononu. Zbavte se neovladatelné touhy po droze a obnovte si vitalitu díky naší unikátní Detoxifikaci pro nový život.

PŘEHRÁT VIDEO  

„Mám zpět svůj životní elán“

Zbavte se neodolatelné touhy po droze. Získejte dovednosti pro život.
Další dva důvody, proč Narconon funguje.

PŘEHRÁT VIDEO  

„2,5 roku jsem úplně čistý, daří se mi stále lépe a lépe“

Odvykání bez použití drog a léků. Zbavte se neodolatelné touhy po droze přirozeným způsobem.
Získejte dovednosti pro život. Proto Narconon funguje.

PŘEHRÁT VIDEO  

„Narconon zachránil našemu synovi život“

Narconon znamená osvobození ze sevření závislosti.

PŘEHRÁT VIDEO  

„Mám naplňující a produktivní život“

Narconon řeší klíčové fyzické stránky závislosti a hlavní důvody, které v první řadě člověka dohnaly k drogám.

PŘEHRÁT VIDEO  

Narconon mi vrátil život zpátky – na 100 %

24hodinová péče – podpora, která pomůže vybudovat si nový život bez drog.

PŘEHRÁT VIDEO  
PRÁVĚ PŘEHRÁNO:

ZNOVU PŘEHRÁT TOTO VIDEO
PŘEHRÁT DALŠÍ VIDEO:
AUTOMATICKÉ PŘEHRÁVÁNÍ

Bez drog. Trvale.

Zjistěte bližší informace o našem jedinečném účinném programu

Není o tom pochyb – užívání drog je celosvětová epidemie. Pokud vy sami nebo někdo, koho znáte, je v pasti závislosti, život je pro vás bezpochyby noční můrou.

V Narcononu jsme přesvědčeni o tom, že závislý člověk není závislý na celý život. Nevěříme tomu, že závislost je nevyléčitelná nemoc. Věříme, že se to dá zlepšit.

Věříme, že člověk chycený v sestupné spirále užívání drog se může vrátit zpět do normálního života a žít život bez drog. Jak to děláme? Tím se Narconon liší.

Program Narconon je unikátní:

Odvykání
bez použití drog a léků

Program Narconon začíná neléčebným procesem odvykání bez použití drog či léků, který má jedinci pomoci co nejrychleji a nejpohodlněji přestat s drogami. PŘEČTĚTE SI VÍCE

Detoxifikace
pro nový život

Dále je to nesmírně účinný režim výživy, cvičení a saunování, který je specificky zaměřen na to, aby pomohl uživatelům drog zbavit se škodlivých usazených zbytků drog, které způsobují neovladatelnou touhu po droze. PŘEČTĚTE SI VÍCE

Dovednosti
pro život

Závěrečnou část programu tvoří řada kurzů Dovednosti pro život. V těchto kurzech jedinec získá potřebné nástroje, aby mohl žít bez drog. PŘEČTĚTE SI VÍCE

Výsledkem je osvobození ze závislosti.

Celosvětový úspěch

Dnes centra rehabilitace závislostí na drogách a alkoholu Narconon fungují ve více než 20 zemích – je to celosvětová síť center účinné rehabilitace, která mají jeden společný účel: osvobodit lidi ze sevření závislosti. Trvale.

Narconon používá unikátní rehabilitační technologii, která řeší přímo podstatu problému – a poskytuje cestu k dlouhodobému úspěchu.

Již téměř 50 let Narconon zachraňuje životy lidí, kteří už byli považováni za navždy ztracené případy užívání návykových látek. Týden co týden. Rok co rok. Náš úspěch se měří stále rostoucím počtem našich absolventů, kteří nyní vedou život bez drog.

Zde jsme vám poskytli co nejvíce informací. Ale nic nenahradí skutečný rozhovor s člověkem, který může zodpovědět vaše specifické otázky týkající se vaší situace.

Jsme zde. Jsme připraveni vám pomoci.
Zavolejte nám na (877) 508-8151 , abychom vám mohli hned pomoci.

nebo zjistit více o programu drogové rehabilitace Narconon

Mnoho tváří. Jedno řešení.

Objevte, jak unikátní přístup Narcononu cestou skutečné rehabilitace vede k opravdovému osvobození od drog.

Tito lidé přežili noční můru drogové závislosti – buď sami, nebo jako rodinní příslušníci.
Poslechněte si jejich příběhy. Zjistěte, jak jim Narconon pomohl vrátit se do života.

Jako u každého programu drogové rehabilitace se výsledky jednotlivců budou různě lišit.

Zařízení světové úrovně
na každém kontinentě

Závislost na drogách je globální problém, který si vyžaduje globální řešení. Po celém světě se centra Narcononu snaží zhostit náročného úkolu – v mezinárodním ústředním zařízení ve Spojených státech, v šesti nových modelových kontinentálních centrech, ve speciálním centru pro umělce a vůdčí osobnosti a v mnoha dalších regionálníchlokálních centrech.

Žijte bez drog. Trvale.

Posláním Narcononu je skoncovat s metlou drogové závislosti na celém světě. Ať už jste sami nyní připraveni přihlásit se na program, či chcete bližší informace o tom, jak poslat do centra Narconon někoho jiného, jsme zde, abychom vám pomohli.

Níže naleznete různé možnosti, jak nás kontaktovat.

 ®

zavolejte na (877) 508-8151 a nechte si pomoci se závislostí na drogách