Nové centrum drogové rehabilitace Narconon dává novou naději závislým v Dánsku i na celém evropském kontinentu.

„Je to úchvatný 6,5hektarový pozemek obklopený přírodou a krásou... Je to něco, jako byste přijeli do Narnie nebo něčeho podobného... Velmi to evokuje pocit svobody, když se dostanete z mizérie.“

Takto jeden návštěvník popsal tento ohromný nový Narconon Evropa, který se otevřel veřejnosti 5. září na dánském venkově u jezera Arresø – největšího jezera v Dánsku. Významné centrum, které se stalo další součástí flotily Narcononu, představuje zařízení o ploše 6200 metrů čtverečních v nádherném ničím nerušeném prostředí.

Slavnostní přestřižení pásky Narcononu Evropa zahájilo novou éru pomoci.
 

V řeči věnované těm, kteří se zúčastnili slavnostního otevření, výkonná ředitelka Mezinárodního sdružení za lepší žití a vzdělávání (Association for Better Living and Education International, ABLE) uvedla: „ABLE je zaměřen na zlepšování společnosti. Proto je otevření tohoto nového centra Narconon pro nás tak důležité. Protože to není prostě jen další zařízení pro drogovou rehabilitaci. Je to počátek hnutí, abychom vymýtili drogový mor z celé Evropy a tím i z celého světa.“

Skupina významných představitelů a členů evropské komunity s největšími zkušenostmi v oblasti drogové rehabilitace z pódia oficiálně přivítala nové centrum. Každý hovořil s přesvědčením pramenícím z jistoty, že Narconon má vše, co je potřeba k tomu, abychom se vypořádali s obrovským drogovým problémem, kterému dnes Evropa čelí.

Podle Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost je drogový problém kontinentu obrovský a tento mor zasáhl již 1,4 milionu obyvatel kontinentu, kteří jsou problémovými uživateli opiátů. Tento nový Narconon přináší naději těm, kteří uvázli v sevření závislosti, a rovněž je zde školící zařízení pro vzdělávání specialistů na drogovou rehabilitaci pro více než 20 evropských center Narcononu.

„Když se otevírá toto nové centrum, představuji si zároveň stovky nových center Narcononu po celé Evropě – čímž přispějeme k tomu, abychom překonali drogový problém, před nímž my všichni stojíme,“ řekl na slavnostním otevření pan Jorgen Jorgensen, výkonný ředitel Narcononu Evropa.

„Narconon nejen pomáhá lidem k tomu, aby začali žít bez drog, ale také je vzdělává, aby žili bez drog i v budoucnosti.“

K tomu dodává pan Leif Carlsen, poradce pro oblast užívání drog z Kodaně: „Dnes stojíme před společností, kde má více lidí pocit odcizení a osamění. Drogy jsou a vždy byly únikem z reality – z reality, s níž se neumíme vypořádat. Narconon nejen pomáhá lidem k tomu, aby začali žít bez drog, ale také je vzdělává, aby žili bez drog i v budoucnosti.“

Třetí řečník,  ctihodný otec dr. William McComish, emeritní děkan katedrály sv. Petra v Ženevě, vyjádřil, jak velmi oceňuje velice humánní metodu drogové rehabilitace, kterou používá Narconon. „Díky vašemu novému kontinentálnímu centru Narconon pro Evropu bude vaše práce, kdy pomáháte lidem zotavit se z ničivých účinků drog, ještě efektivnější, a je záchranou pro budoucnost našich mladých lidí.“

Narconon Evropa je otevřen. V něm je připraveno 23 nových vzdělávacích filmů v 29 jazycích a dialektech, díky nimž je snadnější než kdy dříve dodávat tuto technologii, která zachraňuje životy lidí. A personál je vyškolen a připraven pomoci každému, kdo se chce dostat z pasti závislosti na drogách či alkoholu.

__________

__________

Pro bližší informace o programu Narconon a naší celosvětové síti center ve více než 50 zemích volejte prosím 1-800-775-8750.